23.05.2020 16:01, roseq78

Чем известен Юрий Долгорукий ,какой клад он сделал для Костромы?​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 12:30
Чем былина отличается от других произведений?
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 02:47
1каким чувством проникнуто стихотворение а. а. фета «я пришел к тебе с »? какие художественные средства использует поэт? 2 что такое «художественная деталь»? назовите художественную деталь в поведении очумелова, на которую автор обращает наше внимание? какова ее роль в рассказе?
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 19:27
50 тарас шевченко був учасником організації: а. «руська трійця». б. братство тарасівців. в. кирило-мефодіївське братство. г. південне товариство декабристів. перше видання «кобзаря» було в а. 1838 р. б. 1840 р. в. 1843 р. г. 1861 р. 3. укажіть, як здобули гроші для викупу т. г. шевченка з кріпацтва. a. організували благодійну виставку картин. б. продали збірки творів є. гребінки. b. взяли в борг. г. розіграли в лотерею картину к. брюллова. 4. укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «думи мої, думи мої…» a. гірка доля україни. б. становище україни в світі. b. доля митця. г. стосунки людини і природи. 5.за жанровою особливістю «до основ’яненка» — це вірш…. а медитація. б прохання. в трагедія. г послання період творчості т. шевченка, до якого належить поема «кавказ». а ранньої. б «трьох літ». в останніх років. г «у казематі». 7.характеризуючи правду, т. шевченко обурено проголосив, що вона… (за твором «сон» («у всякого своя доля») а закута в кайдани. б кров’ю полита. в п’яна. г химерна і підступна. 8.як характеризується сон п’яного з бенкету? (за твором «сон» («у всякого своя доля») а віщим. б дивним. в казковим. г миттєвим. 9.сатиричною є поема шевченка: а. «єретик». б. «кавказ». в. «сон». г. «і мертвим, і живим, і ненародженим…» 10.твір «і мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром: а. поема. б. вірш. в. послання. г. елегія. 11. провідною думкою твору т. шевченка «і мертвим, і живим…» є: а. утвердження сили знань, навчання. б. утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом. в. засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості. г. засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади. символічними у творі «кавказ» є образи… а прометея та орла. б чурека і саклі. в правди і волі. г храму і каплиці. допишіть відповідь (кожна правильна відповідь 1 б) що символізує прометей у поемі т. шевченка «кавказ»? кому присвячений “кавказ”, що ви знаєте про цю людину? установіть відповідність між уривками та творами т. шевченка, з яких їх узято: (1 б) 1. «якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…». 2.«кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…». 3.«ви любите на братові шкуру, а не душу! ». 4.«наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». а. «до основ’яненка…». б. «кавказ». в. «заповіт». г. «причинна». д. «і мертвим, і живим, і ненародженим…». пов’яжіть дати з подіями в житті т. шевченка (1 б) а. 1843 1. викуп з кріпацтва б. 1814 2. перша після довгої розлуки поїздка в україну. в. 1838 3. рік народження г. 1840 4. арешт 5. видання першої книги «кобзар»
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 12.03.2019 19:16
Образы главных героев пятнадцати пятнадцатилетний капитан. по быстрее . 40
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 13.03.2019 20:40
Что можно и что нельзя делать королям?
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 19:11
Пророк", " смерть поэта", " дума", " поэт". какая общая тема этих стихов? побыстрее
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 15.03.2019 04:10
Анализ рассказа и. а.бунина"чистый понедельник"
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 15.03.2019 18:43
Письменный ответ на вопрос (8-10 предложений) "что изменило семёна" в сказке волшебное кольцо.
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 16.03.2019 08:10
Чацкий — победитель или побеждённый? повесть "горе от ума" сочинение-миниатюра.
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 15:50
Смысл противопоставления образов андрия и остапа в повести тара бульба.
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 15:11
Придумай героя картины и. и.шишкина-- великого дуба, представь как жёлудь упал в землю и начал расти, как боролись за жизнь не большие растеньице крепло мужало в схватке со стихиями и обрело могучую силу (маша 10 лет заранее всем ) честно 20 ❤
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 20:16
Напишите сочинение о саньке левонтьеве из рассказа виктора петровича астафьева "конь с розовой гривой"
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 08.06.2019 03:00
Категория
Физика, 08.06.2019 03:00
Категория
Обществознание, 08.06.2019 03:00
Категория
Математика, 08.06.2019 03:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13767665