23.05.2020 16:05, bbayy

Знайдіть число, якщо

його 50% становлять 45 ►
...
;
його 10% становлять 15 ►
...
;
його 17% становлять 3,4 ►

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 05:45
Определите объем прямоугольного параллелепипеда, используя формулу v  abc , если а м b м с м 3 2 , 2 4 3 , 2 1  1   .
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 10:24
Взара́йском кремле, одном из самых маленьких древних кремлей россии, находилась «зеле́йная» (пороховая) и свинцовая «казна». там хранилось 12 пудов пороха, а свинца — на 31 пуд больше. сколько всего пудов пороха и свинца находилось в «казне» этого кремля?
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 10:48
Вычитаемое равно разности. придумать такие числа и записать пример.
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 13:30
При делении у на 11 получили остаток 3. запишите наименьшее натуральное значение числа z при котором сумма у+ z кратно 11 ! ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 14:25
Будь ласка іть розв'язати 271 ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 16:17
Где в этом стихотворение ( эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение и т. д.)cik pie tevis ir savādi silti. kaut tik es neaizsēdētos pārāk ilgi, jo es nezinu pie tevis, cik pulkstens. mani putnibieži vien aizmirst, ka ir gāju putni, un tava debessne reizi nav viņiem to atgādinājusi. tu laikam
domā, ka viņi ir gudri. es arī domāju, tāpēc man dārzā tik daudz tukšu būruun tik maz dziesmu. un tās pašas, kas ir, vienalga, ar kādu vārdu tās sākas, ir dziesmas par siltumu, siltukā tikko slaukts piens. ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 17:46
Дано точки а (-5; -1), в (-1; -1) и с (а; 3). найдите площадь треугольника авс.
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 20:30
Дорисовать векторы и определить реакции связей
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 21:01
Як має жити людина? за творами оноре де та гоголь. іть будь ласка ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 22:20
Исследуйте функцию и постройте график y=x^4/4+x^3/3-x^2
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 04.03.2019 09:59
7.11 график под а а) б) в) е)
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 04.03.2019 10:15
Y=15x-10 x[0,5] решение?
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 13.04.2020 15:59
Категория
Алгебра, 13.04.2020 15:59
Категория
Русский язык, 13.04.2020 15:59
Категория
Английский язык, 13.04.2020 15:59
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19076501