10.02.2021 17:56, балу123456

Швидкість катера за течією дорівнює 38,4 км/год, а власна швидкість катера - 35,8 км/год. Знайти швидкість катера проти течії

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 12:48
Данно : sin a 2/2 ; 0 < a ; < 90
Ответов: 3
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 13:46
1составьте уравнение и решите его, если известно, что: а) значения выражений и равны; б) значения выражений 17– 5y и 17y+19 являются противоположными числами;
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 15:33
Решить дифференциалы заранее !
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 16:15
:модуль х меньше или равно 8,14 : модуль х больше или равно 20.
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 18:09
Lg(x-1)+lg(x+1)=3lg2+lg(x-2)lg(x-1) +lg(x+1)=3lg2+lg(x-2)
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 03.03.2019 18:14
Начертите в тетради треугольник abc. на стороне ab отметьте точки e и k. через точки e и k параллельно стороне ac проведите отрезки en и kl. сколько получилось треугольников? запишите параллельные стороны треугольников. используйте обозначения при записи. ниже прикреплено фото, как мы начали в
классе, но потом прозвенел звонок. 25 !
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 04.03.2019 10:47
Выражение (tg(п/2 - альфа)-ctg(п/2+альфа))^2 -ctg(п+альфа)+ctg(3п/2 + альфа))^2
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 04.03.2019 11:07
Срешением и оформлением 15
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 04.03.2019 11:34
Дана фун. f(x)=е^sin2x. найти 1 и 2 производ. вычислить значения этих производ. в заданной точке xо=0.найти уравн касат. и нормали точке хо=0.
Ответов: 2
Иконка предмета
Математика, 11.03.2019 15:21
На 2/5 части заполненный бидон вмещает 40 кг масла а когда он заполнен полностью то вмещает 91 кг сколько кг кг масла вмещает бидон
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 11.03.2019 15:21
Петро, василь, микола й андрій сперечалися, хто кого переміг на і. визначте, хто яке місце посів за кількістю пійманої риби, якщо андрій зловив більше, ніж микола, петро і василь – стільки, скільки микола й андрій, а петро й андрій разом – менше, ніж василь і микола.
Ответов: 1
Иконка предмета
Математика, 11.03.2019 15:40
Екі қаладан бір мезгілде бір біріне қарама қарсы шыққан екі велосипедшінің арақашықтығы 3 сағаттан соң 186км болды . олар бірі 12 км /сағ ал екіншісі 15км/сағ қпен жүрді..екінің қаланың арасы неше болады​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 30.01.2022 02:26
Категория
Литература, 30.01.2022 02:26
Категория
Математика, 30.01.2022 02:26
Категория
Другие предметы, 30.01.2022 02:26
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18977961