22.05.2020 21:40, vipborisov200

Практична робота з теми: «Етапи судового процесу»

Загальні положення судового розгляду – сукупність (система) процесуальних дій, що
спрямовані на виконання основних завдань кримінального судочинства.
ЗАВДАННЯ:
1. Опрацювати додаткові матеріали.
2. Опрацювати витяг з Кримінального процесуального кодексу України ( в підручнику с.183-
186)
3. Переглянути відео за посиланням:
1) ЗНАЙОМСТВО З СУДОМ Фільм 5 (кримін. процес)

2) Етапи кримінального провадження
3) Кримінальне провадження, його засади та учасники

4) Модельне засідання з кримінального процесу
LHpx1E

4. Відповісти на запитання:
1. Що таке кримінальний процес.
2. Нормативно-правовий акт, що регулює розгляд кримінальних справ.
3. Назвати стадії судового процесу.
4. Назвати учасників кримінального судового процесу:
- із боку обвинувачення;
- із боку захисту;
5. Назвати види вироків.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:
Процес розгляду справ у суді чітко регламентовано. Кожен з учасників процесу має права та
обов’язки, які дозволяють забезпечити чесніть, неупередженість та змагальність при розгляді
справи в суді. Галузі права, що регулюють судовий розгляд, називаються процесуальними.

При цьому для різних ситуацій застосовуються різні процедури. Так, розгляд справ про
злочини регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України. Судовий розгляд
цивільно-правових спорів урегульовано Цивільним процесуальним кодексом України.
Порядок проведення судових процесів між суб’єктами господарської діяльності визначається
Господарським процесуальним кодексом України. Кодекс адміністративного судочинства
України встановлює порядок судового розгляду справ, у яких однією зі сторін виступає
держава.

Кримінальний процес — це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді й суду з
порушення, розслідування і судового розгляду кримінальних справ, а також з вирішення
суддею питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Порядок розгляду кримінальних справ регулює Кримінально-процесуальний кодекс України.
Кримінальний процес відбувається за певними етапами (стадіями). Обов’язковими стадіями є:

Необов’язковими стадіями можуть бути:

• перегляд справи шляхом подання апеляції;

• перегляд справи шляхом подання касації;

• провадження у Верховному Суді України;

• перегляд справи за надзвичайними обставинами.

Кримінальний процес починається з:

• моменту прийняття офіційної заяви або повідомлення про злочин;

• явки з повинною;

• безпосереднього виявлення ознак злочину.

Наявність таких юридичних фактів дає початок кримінальному процесу та його першій стадії
— стадії дослідчого провадження.

Дослідче провадження здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання заяви чи
повідомлення про злочин. Протягом цього часу слідчий (прокурор) зобов’язаний внести до
Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відповідні відомості та розпочати
розслідування.

У кримінальному провадженні беруть участь безпосередні учасники процесу:

• суд;

• сторона обвинувачення: прокурор, органи досудового розслідування, керівник органу
досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи;

• сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні представники, виправданий,
засуджений, захисник;

• потерпілий і його представник;

• інші учасники кримінального провадження: заявник, цивільний позивач і відповідач та їхні
представники, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий
розпорядник.

Потерпілим визнається фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або
майнову шкоду. Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, має право давати показання у
справі.

Кримінально-процесуальний кодекс України:

« ПОВЕРНУТИСЯ
До загальних положень судового розгляду відносяться:
– реалізація засад кримінального провадження під час судового розгляду;
– незмінність складу суду при розгляді справи (ст. 319 КПК України);
– регламентація діяльності головуючого в судовому засіданні (ст. 321 КПК України),
– безперервність судового розгляду (ст. 322 КПК України);
--наслідки неприбуття учасників судового розгляду до суду (статті 323–327 КПК України);
– гласність судового розгляду (статті 27, 328 КПК України);
– регламентація обов’язків присутніх у залі судового засідання та заходів до порушників
порядку судового засідання (статті 329, 330 КПК України);
– загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та
проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду (статті 331–333 КПК
України);
– об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження (ст. 334 КПК України);
– зупинення судового провадження (ст. 335 КПК України);
– процесуальний порядок застосування режиму відеоконференції під час судового
провадження (ст. 336 КПК України) та інші.
Етапи:
1) підготовча частина судового засідання; ()
2) судовий розгляд;
3) судові дебати;( хто приймає участь…)
4) останнє слово обвинуваченого;
5) постанова

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Право, 16.04.2019 12:58
Вчем особенность применения наказания в виде штрафа или лишения свободы в сравнении со взрослыми преступниками?
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 24.04.2019 06:00
Российский хоккеист, играющий в канаде в клубе нхл, решил изменить свое гражданство. ему было отказано в выходе из российского гражданства, т. к. он является свидетелем по уголовному делу, рассматриваемому в федеральном суде г. москвы. правомерно ли такое решение? ответ обоснуйте.
Ответов: 3
Иконка предмета
Право, 24.04.2019 18:30
Написать эссе по теме "соблюдение по гражданским прав в рф"
Ответов: 2
Иконка предмета
Право, 20.05.2019 05:40
Составить 5 проблемных ситуаций по преступлениям.
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 20.05.2019 14:40
Какова теория канта о происхождении солнечной сесткмы! ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Право, 25.05.2019 17:40
Тришечкин занимался хищением велосипедов, которые затем продавал разным лицам. действовал он следующим образом. знакомясь на улице с подростками, катавшимися на велосипеде, он просил у них разрешения прокатиться и уезжал. в течение нескольких месяцев он похитил 8 велосипедов.
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 27.05.2019 13:50
Написать эссе на тему : "прощая слишком много виноватому, совершаешь несправедливость по отношению к невиновному".буду )
Ответов: 3
Иконка предмета
Право, 28.05.2019 21:30
Семен николаевич купил на оптовом складе 500 футболок. он собирался продать их в своем городке на рынке но оказалось что некоторые футболки равные и грязные. однако несмотря на это обменять их не удалось. как семен николаевич ни доказывал что продавцы нарушили закон и он выступает в роли потребителя, те наотрез отказались с ним иметь дело. обьяснит ситуацию и попытайтесь предложить вариант решения проблемы.
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 29.05.2019 19:46
Как получить знак "copyright ©"? и вообще его надо регистрировать
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 31.05.2019 05:20
Являются ли гражданами россии молдаване, проживавшие в костромской области и в декабре 1992 года выехавшие в кишинев на постоянное жительство, не заявив о выходе из российского гражданства?
Ответов: 1
Иконка предмета
Право, 01.06.2019 04:20
Составить рассказ по пословице"не давай пустых обещаний" заранее большое !
Ответов: 2
Иконка предмета
Право, 01.06.2019 22:50
Вчём общие основы организации государственной власти?
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 16.07.2019 11:10
Категория
Алгебра, 16.07.2019 11:10
Категория
Русский язык, 16.07.2019 11:10
Категория
Русский язык, 16.07.2019 11:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19180068