17.05.2020 10:08, VerinaNice

Які слова вживаються при відокремлених додатках?

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 12:55
Сукраинским языком, если можно то побыстрей. виконайте розбiр прислiвникiв як частини мови. якщо ви якнайкраще хочете зрозумiти душу народу, вдумливо слухайте його пiснi (m. гоголь)
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 21:47
Придумайте будь-ласка привітання з 8 березня дівчат однокласниць з іменами віка,іра, ангеліна, даша, аня, нася!буль-ласка
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 10.03.2019 13:55
Скласти звернення до президента
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 20:41
Твір мініатюра на тему “вставай зранку, а вчист змалку”
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 09:19
Твір мініатюра на тему весна вже не за горами
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 21:31
Написать текст изложение с рассуждениями и , не согретый
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 23:19
1. основну думку тексту виражатиме заголовок: а український живопис. б таємниця властивостей гуми. в відкрий для себе всесвіт. г ювілей всесвітнього часу.2. тему тексту виражатиме заголовок. а удосконалюймо себе як особистість. б у чому цінність людського життя? в мить, що єднає минуле й майбутнє.г не забуваймо батьків.3. подане нижче висловлювання належить гуманітарна аура нації… чи не правда, це приємне для слуху поєднання слів? справді, кожна нація повинна мати гуманітарну ауру, тобто комплекс наук, що охоплюють усі сфери суспільного життя, включаючи освіту, літературу, мистецтво, у їхній інтегральній причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно національному варіанті (л. костенко)а розповіді.б опису. в розповіді з елементами опису. г роздумупрочитати текст і виконати завдання 4 - 10галілео галілейгалілей народився в італійському місті пізі 1564 року. батько майбутнього астронома, вінченцо галілей, з бідних дворян, був учителем музики, композитором, знав й інші науки. на життя вінченцо галілей заробляв уроками музики, але в країні, де вчителів музики було більше, ніж чоботарів, це давало небагато. а сім’я зростала. галілео був найстаршим сином у сім’ї. батько примушував хлопця грати на скрипці, розучувати свої композиції, щоб син міг продовжити справу його життя. але викладача музики з галілео не вийшло, хоча він і став великим її знавцем. вінченцо, прагнувши знайти вихід із тяжкого становища, віддав хлопчика на виховання до монастиря, де його схиляли прийняти чернецтво. галілео збунтувався і втік. тоді батькові спало на думку зробити з сина лікаря. сімнадцятирічний галілео стає студентом пізанського університету. цікаво, що до цього часу юному галілею зовсім не доводилося вивчати , і він абсолютно не був у ній обізнаний. а в університеті майбутнім лікарям серед інших навчальних предметів викладали й . нова, досі не знайома йому наука зацікавила юнака, і батько, бачачи захоплення сина, порадив йому познайомитися з творами великих ів давнини евкліда і архімеда. сталося те, чого зовсім не чекав старий вінченцо: цілком захопила галілео, він покинув вивчати медицину й заглибився в нову для нього галузь науки. у молодого галілея виявилися незвичайні і здібності, праці з він читав, як цікаві романи. галілей покинув пізу й перебрався до флоренції, де за кілька років до нього оселилася його сім’я. батько дуже лютував через те, що галілео покинув медицину, яка обіцяла йому гарний заробіток. але , особливо ія з її послідовністю аксіом і теорем, де все незаперечно витікало одне з другого, зачарувала галілея. у 19 років він розробляє закони коливання маятника, а в 22 роки стає одним з найвідоміших учених італії. і це всього за 7 років від часу, коли він уперше познайомився з ! у 25 років галілео галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру в пізанському університеті. згодом він – професор в падуї.за цей час молодий науковець зробив низку великих відкриттів у галузі механіки, фізики, , астрономії, хоча не публікував їх, бо вони заперечували вчення аристотеля про будову землі.захоплення галілея астрономією почалося, коли він 1609 року дізнався, що в голландії з’явився «прилад-дальновидець» – телескоп. як цей прилад сконструйований, він не знав, тому сам узявся за його створення. зробивши телескоп, галілей першим спрямував його до зірок, саме тому галілея називають колумбом неба. галілео галілей споглядав місяць, юпітер, бачив чотири його супутники, він першим відкрив плями на сонці, довів, що воно обертається навколо своєї осі. і земля також, виявляється, обертається навколо своєї осі і навколо сонця! ось тоді й з’явилась книга «зоряний вісник», де вчений розповів про свої дослідження, продовжуючи вчення ніколая коперника та джордано бруно. проте наукові знахідки галілео галілея суперечили загальноприйнятому вченню про будову землі і всесвіту, тому незабаром він був схоплений інквізицією. тюрма, допити, погрози, тортури… під страхом жахливої смерті 70-літнього галілео галілея змусили зректися своїх наукових поглядів, визнати, що земля – твердь і не обертається навколо сонця. хворий, змучений старець не витримав тортур. але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, галілей тупнув ногою й вигукнув: «і все ж вона обертається! »помер галілео галілей 1642 року і в останні роки перед смертю встиг багато зробити для науки (з журналу).4. стиль мовлення прочитаного текстуа художній. б розмовно-побутовий. в науково-популярний. г публіцистичний.5. за типом мовлення текст єа описом. б розповіддю. в роздумом. г поєднанням кількох типів.6. заголовок тексту виражаєа тему. б основну думку. в проблематику. г тему й основну думку.7. складних синтаксичних цілих у текстіа 2.б 3.в 4.г 5.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 15.03.2019 07:01
Nbsp; укажите неверное утверждение. а) предлог — средство выражения значений; б) союзы связывают однородные члены и простые предложения в составе сложного; в) частица служит для связи слов; г) некоторые частицы могут образовывать новые слова, становясь при этом суффиксами.  где выделенные слова — предлоги и пишутся слитно? а)  (в)виду  задержки в пути поезд опоздал. б)  пойти  (на)встречу  с писателем.  в)  (не)смотря  на болезнь, продолжал работать. меняг)  мы шли мимо оврага,  (в)следпроводнику. абвгв течени.. месяцаиеиевследстви.. болезнииееив продолжени.. дняиеиев заключени..статьи статстатьиииее  выберите правильный ответ. укажите столбик: а, б, в или г, в котором последовательно расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: укажите, где союз  и  связывает простые предложения в составе сложного (знаки препинания не расставлены).а)  солнце взошло и ожило все вокруг. б)  искусство создает хороших людей и формирует душу. в)  ударил мороз и лужи покрылись льдом. г)  он услышал шум машины и остановился.  найдите предложения, в которых не нужна запятая перед  и. а)  рванул ветер, и в воздухе закружилась пыль. б)  в саду дорожки и грядки заросли укропом, и лопухами. в)  вековые ели, и кедры утратили свой наряд. г)  снег был на крыше, и на , и на земле.  где выделенное слово — союз и пишется слитно? а)  впереди была  та(же)  прекрасная земля. б)  что(бы)  вы мне посоветовали прочитать? в)  пошли в лес, я  так(же)присоединился к ним. г)  стало холоднее,  за(то)  дождь прекратился.  укажите слова, которые пишутся с частицами раздельно. а)  (не)могу;                                   г)  где(либо); б)  вряд (ли);                                 д)                 (да); в)  кто(бы);                                   е)                скажи(ка).  найдите предложение, в которомто  является частицей. а)  кто(то) постучал в окно. б)  на улице шел то снег, то дождь. в)  берись за(то), к чему ты сроден. г)  бежал(то) ты быстро.  где  не  — частица и пишется раздельно? а)  это был далеко (не)близкий путь. б)  на полках (не)доставало двух книг. в)  трава (не)скошена. г)  мне (не)куда больше спешить.10. укажите предложения, в которых надо писать ча с тек​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 16.03.2019 20:38
Закінчити речення за твором русалонька із 7-в: 1. софійку під час їїсумних роздумів про русалоньку і принца вті 2.сніжанна працювала 3. кота баби валі звали 4. вадим казав про те, що його рі 5. софійка вперше перемістилася в часі і побачила 6. вадимова бабуся передала софійці 7. коли софійка зайшла до вадима він ховав у шухляду 8. найперше о в пало в вічі софійці коли вона побачила гордія кулакі
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 17.03.2019 20:42
Установіть відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. а) у всякого діла — свій початок (т. шевченко). 1 підмет. б кожний на своє колесо верне (нар. творчість). 2 присудок. в кого почитають, того й величають (нар. твор- 3 додаток. чість). 4 означення. г я був не я (нар. творчість).
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 17:36
Написати кросворд по будь ласка і
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 19.03.2019 20:27
Виписати с художної літератури 5 речень визначити граматичну основу
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 15.01.2022 07:59
Категория
Литература, 15.01.2022 07:59
Категория
Українська література, 15.01.2022 07:59
Категория
История, 15.01.2022 08:00
Категория
Другие предметы, 15.01.2022 08:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19073708