21.05.2020 19:26, Pro100egor4ik2000

Контрольна робота
Займенник
Тестові завдання
Займенниками є всі слова в рядку:
А) вам, мені, учора, хто; Б) воно, стільки, жоден, я;
В) чий, мене, добре, казна-що; Г) себе, абищо, якось, якась.
2. Укажіть рядок займенників, кожен з яких змінюється за родами, числами та відмінками:
А) ніякий, який, хто, мій; Б) інший, абиякого, комусь, себе;
В) весь, скільки, деяким, нічий; Г) такий, чиїм, цей, кожного.
3. Укажіть рядок займенників, кожен з яких пишеться через дефіс:
А) будь/хто, хто/сь, аби/що; Б) котрого/сь, де/кого, будь/кому;
В) де/в/кого, кому/сь, аби/чий; Г) який/небудь, казна/хто, хтозна/чого.
4. Укажіть рядок, де є помилка у визначенні розряду займенника:
А) тобі (особовий), собою (зворотний), мого (присвійний);
Б) собі (зворотний), ті (вказівний), ніякий (заперечний);
В) цей (означальний), абихто (неозначений), весь (означальний);
Г) нікого (заперечний), свого (присвійний), за тим (вказівний).
5. Окремо з ні пишуться заперечні займенники рядка:
А) ні/хто, ні/з/чим, ні/якому, ні/котрого;
Б) ні/до/чого, ні/кого, ні/в/кого;
В) ні/за/що, ні/який, ні/чий;
Г) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/чого.
6. Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться разом:
А) ні/на/якому, ні/чий, ні/в/чому;
Б) ні/перед/чим, ні/що, ні/до/чого;
В) ні/за/що, ні/з/кого, ні/чия;
Г) ні/скільком, ні/кому, ні/якого.
7. Укажіть речення, в якому зворотний займенник себе вжито в родовому відмінку:
А) Хлопець тренує сам себе.
Б) Вона дивиться на себе в дзеркало.
В) Готуй себе до самостійного життя.
Г) Мама купила ці ліки для себе.
8. Укажіть рядок речень, у якому в обох випадках ужито заперечний займенник із наголосом на першому складі:
А) нікому запропонувати; нічого не бачив;
Б) нічого подарувати; ніким замінити;
В) нічого не хочу; нікого за Г) ні з ким розмовляти; нічого не привіз.
9. Укажіть рядок словосполучень, у кожному з яких займенник третьої особи має приставний н:
А) зайшов за (він), працювали з (вона);
Б) причесали (вона), милувався (вони);
В) відвідали (він), побачилися з (вони);
Г) навчили (вона), віддав (вони).
10. Запишіть подані займенники, знімаючи риску.
Ні/про/що, що/сь, аби/хто, казна/до/кого, де/хто, хтозна/який, ні/чий, який/небудь, ні/з/ким, де/в/кого.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 15.03.2019 17:40
Звуковая схема слов: серьозний, кольоровий
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 16.03.2019 19:00
Іть будь ласка виписати підмет та присудок,і визначити який він простий- складний, чим виражений 1) василь з ганною сиділи осторонь 2)отарка молоденьких лип загородилася високою стіною, мовчки пишається одна з однією 3)п'ятеро чоловік зайшло всередину 4) чорніє поле, і гай, і гори. 5) уже третій, і четвертий, і п'ятий минає немалих літ 6) пройшла зима і не одна все осінь 7)тільки петро та демко рогозяні не гостювали ні в кого 8)біля прилавка стояло двоє селян і переказували продавцеві напевно, останні новини
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 19.03.2019 14:20
Антонимы и синонимы к словам весела, маленька
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 30.03.2019 11:40
Скласти речення за питаннями. 1) який? хто? що робить? що?
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 31.03.2019 14:50
Значення фразеологізму висолопишви язика
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.04.2019 19:59
Зробити повний лінгвістичний аналіз речення. коли опустяться на землю сутінки, і ранні зорі попливуть по небу, і теплі роси упадуть на трави, далеко-далеко від села, аж за річкою переграйкою, спалахне багаття.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 15.04.2019 17:24
Підкреслити головні та другорядні члени речення: кораблі, шикуйтесь до походу!
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 17.04.2019 11:47
Установіть відповідність між дієсловами та формами: стрибаючи крикнути оживуть щастить намальований колоти підпишете пожовклий
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 17.04.2019 17:38
Скласти твір-опис 5-6 речень на тему "принесли дощі золоті сироїжки" з прикметниками "не" 100 ів. тільки
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 19.04.2019 12:52
Пам'ятник загиблим воїнам. і іть будь !
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 21.04.2019 15:12
10 речень з відокремленими додатками з художньої літератури?
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 22.04.2019 17:53
Укр. мова 6клас вправа 502.заболотний.​
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Информатика, 21.05.2020 13:03
Вопросов на сайте: 14625926