21.05.2020 19:07, даниил853

Потрібна до Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

1. Усі подані словосполучення є іменниковими в рядку:

A) робота над текстом, поради учням, день народження;

Б) спільно з другом, їхати верхи, накритий стіл;

B) писати листи, зробити по-своєму, сто років;

Г) вимита підлога, нова сукня, сидіти тихо.

2. Тире в неповному реченні ставиться в рядку:

A) Дерево шанують, як добре родить, а чоловіка як добре робить (Народна творчість).

Б) Я син народу, що вгору йде, хоч був закритий в льох (І. Франко).

B) Два чобота пара (Народна творчість).

Г) У нас кохати полюбить сповна, і серце з милим вік не розлучати (А. Малишко).

3. Однорідними означеннями ускладнене речення (розділові знаки пропущено):

A) Весна була рання дружна (3. Тулуб).

Б) Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг… (М. Коцюбинський)

B) Після теплих літніх дощів хліба налилися колосом, пополовіли, а десь за тиждень взялися бронзою (І. Цюпа).

Г) Сподом попід ті стіни вузькою щілиною шумів і пінився студений гірський потік (І. Франко).

4. Поширеним звертанням ускладнене речення:

A) Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги (В. Симоненко).

Б) Мово наша! Звонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така (К. Мотрич).

B) «Слава тобі, Дніпре!» – подумки зашепотів ніби молитву Андрій (С. Плачинда).

Г) Я люблю тебе, поле р твій, широчінь, твої пахощі й цвіт (П. Дорошко).

5. Помилки відсутні в реченні:

A) Гуляючи в лісі, ми милувалися красою природи, збирали квіти та ягоди.

Б) Побувавши в Єгипті, Лесею Українкою було написано вірш «Напис в руїні».

B) Розквітаючі дерева наповнювали сад тонкими пахощами весни.

Г) Не дивлячись на несприятливі погодні умови, експедиція продовжувала свій шлях.

6. Відокремлений член є обставиною в реченні:

A) Пішов Гонта, похилившись (Т. Шевченко).

Б) Часом, злякана нами, з дерева з шурхотом спурхувала птиця (В. Винниченко).

B) Особливе місце в літературі для дітей займає поезія, зокрема для наймолодших читачів (В. Бичко).

Г) Членом «Гарту» я був і сам, як книжковий ілюстратор (О. Довженко).

У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

7. Установіть відповідність між реченням вираження присудка в ньому.

А) І швець, і жнець, і на дуді грець (Народна творчість).

Б) Роса почала слатися по землі (І. Нечуй-Левицький).

В) Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть! (Т. Шевченко)

Г) Пахощі зрілого хліба особливо були відчутні вечорами, коли снадала спека… (І. Цюпа дієслівний присудок;

2) дієслівний складений присудок;

3) іменний складений присудок.

8. Установіть відповідність між односкладним реченням і його видом.

1) Починало вже дніти (М. Коцюбинський).

2) Дивився спідлоба, важко кудись у далеч, і міряв землю… (В. Шевчук).

3) ІЦо посієш, те й пожнеш (Народна творчість).

А. Означено-особове;

Б. узагальнено-особове;

В. неозначено-особове;

Г. безособове.

9. Установіть відповідність між виділеними словами в реченні та другорядним членом, яким вони

1) Означення;

2) додаток;

3) обставина.

А. Город був засаджений всякою всячиною (Л. Дмитерко).

Б. По заході сонця одразу сплив повний місяць над островом, освітив очерети, кущі, виселок (М. Трублаїні).

В. Душ з п’ять хлопців мостилося біля столу з книжками (С. Васильченко).

Г. От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади (І. Нечуй-Левицький).

Прочитайте текст. Виконайте завдання 10-11 до нього.

(1) Образ козака на наших картинах – це велична, викристалізувана віками дума народу її свою сутність. (2) Народ стомився від повсякчасних воєн, від розорень і зпустошень, що обернули квітучий край у пустку. (3) Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув миру, вільної праці. (4) Меролюбивий характер народу й уособлюс образ козака бандуриста. (5) Але водночас українский народ завжди був готовий освятити ножи, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю.(З журналу)

10. Спишіть текст, виправивши орфографічні помилки.

11. Підкресліть у реченнях однорідні члени.

12. Виконайте синтаксичний розбір речення: перепишіть речення, розставте відповідні пунктограми, підкресліть головні та другорядні члени речення, надпишіть частини мови над кожним словом у реченні, опишіть речення.

Тихе блідо-блакитне море здається спить ( М. Коцюбинський ).

Кількість балів:

завдання 1-6 – по 0,5 б.;

завдання 7-9 – по 1 б.;

завдання 10-11 – по 1,5 б.;

завдання 12 – 3 б.​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 27.02.2019 17:00
Дописати споріднені слова до кожної групи грім, гримнув, гриміти темінь темно темніти
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 20:30
Складіть каламбур до слів "підніс-під ніс"
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 23:49
Визначити речення з однорідними членами . а) на липах з ' явилося молоде пахуче листя . б) долиною повилась річечка , наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву . в) двори стоять у хуртовині айстр. яка рожева й синя хуртовина ! г) рівними- рівними стоять у розлогі яблуні . указати з поширеним звертанням . а)забудь мене , пташко , забудь , не журись. б) плач же, серце , плачте , очі , поки не заснули. в) ох пісне, чому , як той птах не летиш ? г) запалай , мій вогнику крилатий , полум ' ям привітним і незлим. установити відповідність . 1. скрізь червоно : на небі , на узгір' ях і на горі. 2. того року не вродили ні сливи, ні яблуні , ні груші. а) речення поширене з однорідними підметами . б) речення поширене з однорідними додатками . в) речення поширене з однорідними обставинами . установити відповідність . 1. софія, як любовно називають собор кияни , - найстаріший пам'ятник , золота окраса києва . 2. утікайте, не бо будете мотлошені . а) речення поширене непоширеним звертанням . б) речення поширене поширеним звертанням. в) у реченні немає звертання . іть вирішити ці тести треба дуже
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 20:49
1)укажіть рядок ,у якому всі прислівники мають однаковий б написання. а) (по)японськи, (за)одно, (під)бокомб) (по)всюди, (у)тричі, (де)небудьв) (за)видна, (на)щастя, (на)поготовіг) (з)надвору, (в)голос, (до)долу2)укажіть рядок словосполучень із прислівників, що означають ознаку іншої ознаки. а) набагато складніший, пише старанно, трохи довшийб) дуже смачний, зовсім сухий, не пояснив до путтяв) нестерпно болючий, абсолютно правильно, значно кращег) ледь помітний, несказанно красивий, з'явився праворуч​
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 19.03.2019 10:50
Замініть подані речення односкладними означенно-особовими 1.завтра я буду далі від цих полів. 2.я люблю днепро -велику ріку мого народу. 3.тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози. 4. вітер грає , мов орган. 5.тому ми захоплюемося ,як піснею і музикою, словом майстра.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 19.03.2019 21:10
Родина корабель що несе людину через бурхливе життєве море
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 20.03.2019 18:30
До слова "збирають" дібрати спільнокореневі
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 20.03.2019 21:54
Перепишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке є найдоціальнішим у конкретному реченні. визначте, який це документ за а) напрямком б) призначенням в) стадіями створення.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 22.03.2019 18:34
Напишить фанфик за твором шпага славка беркута на тему "юлько розповидае про свое перебування в дитячий кимнати"
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.04.2019 11:20
Скласти речення з 1) складносурядним + складнопідрядним зв'язком. 2) складносурядним + безсполучниковим зв'язком. 3) складнопідрядним + безсполучниковим зв'язком. 4) складносурядним + складнопідрядним + безсполучниковим зв'язком. чи приклади з книги.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 17.04.2019 00:11
Хелп ми всего 6 тестов 1. простим є речення а між сосен стелиться стежина, гойдає вітер царство трав (м. луків). б чого ж ти журишся, ромашко, чого ти гнешся до землі? (о. донченко ). в по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу (т. шевченко). г самовар кипить, та нікому чай пити (нар. творчість). 2. складений дієслівний присудок є в реченні а два джмелі із самісінького ранку пораються коло квіток (п. загребельний ). б а тепер будемо вечеряти всі разом (в. собко). в в розквітлих келихах тюльпанів ти дарував мені любов (о. довгоп’ят). г понад берегом кошлатим сосни почали дрі (л. боровиковський). 3. поширеним є речення а гостям весело. б зазвучала музика. в очі - як волошки. г літо студене. 4. односкладним є речення а пили водицю чисту, славили березу густолисту (а малишко). б дихаю найдорожчим у світі чистим степовим повітрям (о. донченко ). в в калюжах грозяна вода (а. малишко). г нащо, вітре, ти голубиш в серці мрію золоту? (олександр олесь). 5. відокремленим означенням ускладнено речення а пригнувшись до самої землі, друзі ясніше побачили обриси двох доріг (м. стельмах). б зло нічого не дає, крім зла (м. луків). в шукаймо в людях хороше, мов скарби, що давно забуті (м. сингаївський). г акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (і. не- чуй-левицький). 6. відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину складного речення а коли ми вийшли з машини, несподівано пішов дрібний дощ. б квіти гарно ростуть, коли клумбу поливають теплою водою. в ми побігли до озера на краю села, коли прокинулися вранці.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 17.04.2019 16:15
Провідміняйте числівники 245 в кількісному і порядковому​
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
История, 29.05.2020 12:01
Категория
Другие предметы, 29.05.2020 12:01
Вопросов на сайте: 14710091