21.05.2020 21:30, dykbguojd

Виконайте синтаксичний розбір речень.
А Матір моя, Марія, читати мене навчила.
Б Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 27.02.2019 07:00
Написати твір на тему : тільки чужими очима можна побачити свої недоліки.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 27.02.2019 16:10
Твір-мініатюра моя улюблена пора року
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 01.03.2019 09:20
Скласти пари речень з поданими именниками- неправда-правда, незгода-згода, недруг-не друг
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 01.03.2019 18:50
Доберіть до поданих словосполучень синонімічні їм дієслова. чинити опір, надати дозвіл, дати доручення, проводити запис.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 18:30
Скласти антонімічні пари. останне віддасть, за тридев'ять земель, кидати в жар, жити на широку ногу, легкий на підйом, з важким сердцем, перебиватися з хліба на воду, з легким сердцем, важкий на підйом, з батька рідного
здере, рукою подати, кидати в холод.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 19:50
Твір на тему "корінь навчаня гіркий та плід його солодкий"
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 11:20
Сочинение, темы на выбор: 1. "де любов у хаті, там люди багаті" 2. "життя - щонайтрудніше із мистетств" 3. "робити щасливими інших - найпевніший б стати щасливим" 4. "ідеал - це вершина, до якої ідеш все життя"
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 11:40
Народні прикмети, в яких уживаються прислівники з різним ступенем вияву ознаки дії, наприклад тепло - тепліше, холодно - холодніше.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 09.03.2019 19:03
Чи любиш ти читати книжки? чому? напиши про це текст міркування(5-7 речень)
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 10.03.2019 00:50
Напишіть фонетичну транскрипцію вітчизна
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 10.03.2019 15:30
Реферат на тему особливості мовлення моїх земляків
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 18:17
Треба діалог на тему вирубка лісів
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 08.06.2019 02:50
Категория
Русский язык, 08.06.2019 02:50
Категория
Английский язык, 08.06.2019 02:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18409501