22.05.2020 00:26, Arte322r22

ПРОЙТИ ТЕСТ!
1.На перший склад падає наголос
а) Читання
б) Літопис
в) Русло
г) Випадок
2. На який склад падає наголос у слові "підлітковий"?
а) на 1 склад
б) на 2 склад
в) на 3 склад
г) на 4 склад
3. На другий склад падає наголос у слові...
а) підлітковий
б) добовий
в) фаховий
г) визвольний
4. На третій склад падає наголос у слові...
а) щодобовий
б) соломинка
в) данина
г) босоніж
5. На перший склад падає наголос у слові...
а) колесо
б) дочка
в) котрий
г) граблі
6. На який склад падає наголос у слові "добуток"
а) на 1 склад
б) на 2 склад
в) на 3 склад
г) подвійне наголошування
7. На який склад падає наголос у слові "щипці"
а) на 1 склад
б) на 2 склад
8. Оберіть правильний варіант наголошування слова.
а) мерЕжа
б) мережА
9.Оберіть правильний варіант наголошування слова.
а) вантАжівка
б) вантажІвка
10. Оберіть правильний варіант наголошування слова.
а) чЕрствий
б) черствИй
11. Оберіть правильний варіант наголошування слова
а) вИпадок
б) випАдок
12. Оберіть правильний варіант наголошування слова
а) середИна
б) серЕдина
13. Оберіть правильний варіант наголошування слова
а) грАблі
б) граблІ
14. Оберіть правильний варіант наголошування слова
а) дровА
б) дрОва
15. Оберіть правильний варіант наголошування слів
а) сантИметр, децИметр, кілОметр, мілІметр.
б) сантимЕтр, децимЕтр, кіломЕтр, мілімЕтр
16. Оберіть правильний варіант наголошування слів
а) завдАння, читАння, зібрАння, навчАння, пізнАння
б) завданнЯ , чИтання, зібраннЯ , навчаннЯ , пізнаннЯ
в) завдання, читАння, зібрАння, навчання, пізнання
г) завданнЯ , читАння, зібрАння, навчаннЯ , пізнАння
д) завданнЯ, читаннЯ, зібраннЯ, навчаннЯ, пізнаннЯ
17. Оберіть правильний варіант наголошування слов.
а) камбалА, осЕтер
б) кАмбала, осЕтер
в) кАмбала, осетЕр
г) камбАла, оснтЕр
18. Оберіть правильний варіант наголошування слів.
а) дОбовий, щодобОвий, приморОзок
б) добОвий, щодобОвий, приморОзок
в) добОвий, щОдобовий, приморОзок
г) добовИй, щодобовИй, прИморозок
19. Усі слова в рядку наголошено правильно
а) абИде, Адже
б) аудИтор, асфАльтовий
в) арахІс, Аркуш
г) асфальтОвий, адреснИй
20. Усі слова в рядку наголошено правильно
а) вітчИм, вОрса, громадЯнин, чорнОзем
б) джУра, дОбуток, дОгола, дОнька
в) забАвка, зАпічок, зАсипка, Ірис
г) зерО, катАлог, квартАл, кОпчений
21. Неправильно наголошено слово в рядку
а) зАсипка
б) вишИванка
в) копійчАний
г) кісткОвий
22. Неправильно наголошено слово в рядку.
а) рЕшето
б) помИнки
в) пОзначка
г) порядкОвий
23. Оберіть рядок слів з подвійним наголосом
а) пОмИлка, алфАвІт, дОговІр
б) рОзбІр, зібрАннЯ, мАбУть
в) зАвждИ, веснЯнИй, зАгАдка
г) назАвжди, індУстрІя, кулінАрІя

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 27.02.2019 19:40
.(Склади основну частину. ляльковий театр - давайте влаштуемо ляльковий театр,- запропонувала ліда - та ж у нас немає ні ляльок, ні ширми- розгубся миколка глядачі довго аплодували і дякували дякували акторам за цікаву виставу.).
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 28.02.2019 01:10
Мне написать твір на тему "з ким тобі найбільше подобається розмовляти? чому? (спів розмовникі)
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 28.02.2019 08:10
Твір на тему: моя улюблена телепередача.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 02.03.2019 17:30
Написати продовження казки кришталевий джакомо або кiлька речень за ii змiстом, використовуя слова: серце, чесний, свиснути, учасник, доблесний, безкорисливий, ненависний, нещасний, щасливий, совiсний, пiзно, зловiсний, радiсний.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 19:00
Мені потрібно допис-інформацію до редакції газети про гарні вчинки школярів-юних захисників природи.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 22:50
Твір у публіцистичному стилі на тему суспільство, у якому я хочу жити
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 09.03.2019 05:10
Опис квітки, яка квітує навесні. чи хочеш ти побувати на екскурсії або вирушити в похід? що саме ти хочеш там побачити? заранее большое )
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 21:17
Скласти речення зі словом приклад приклад
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 20:58
Скажіть будь ласка відповідь ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 12:08
Чи заслуговує маленька людина на повагу, як і людина, що здійснила героїчний подвиг
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 12:04
Скласти речення зі словом по нашому, по-нашому. ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 19:23
Прочитай речення .знайдіть у них помилки, пов'язані з невиправданним уживанням спільнокореневих .запишіть речення, уникаючи помилок. 1.річні оцінки цього року в мене найкращі. 2.учора покупці нічого не купили в магазині. 3.будівельники розпочали будівництво вчасно. 4. щоранку я роблю ранкову зарядку. 5.бабуся назбирала малини і зварила малинове варення.
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Химия, 30.05.2023 19:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18526018