22.05.2020 10:23, maksi71

Займенник стільки належить до розряду а) відносних б) означальний в) неозначений г) вказівний до ть швидко дуже потрібно

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 13:51
ответы на соняшник 2019
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 18:53
Важко жити без музики? дуже потрібно!
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 23:13
Речення про львів з використанням ускладнених однорідних членів речення
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 19:12
Випишіть із поданих слів загальні назви що утворилися від власних ,поясніть їх значення. зверніться до тлумачних та етимологічних словників,інтернетних джерел: лайнер, каравела, ампер, вольт, бойкот, меценавт, сендвіч, лавсан, бостон, дрезина
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 22:20
Переказ до твору море на українській мові план 1. краса моря 2.дорога до моря 3. білокрилі барометри 4. наблажаеться дождь 5.краса дождю​ (6 класс)
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 19:33
Скласти список використаної літератури мін з 10 джерел на будь-яку тему. (в алфавітному порядку)​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 19:46
Мовний розбір слов: всіх , їх, наші, нашої, наш.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 20:34
На кожну схему по реченню: 1)сср + спр 2)сср + бср 3)бср + спр 4)бср + спр + сср дуже терміново! заздалегідь дякую!
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 21:57
Треба три речення. перше с пидметом друге с присудком а третье и с пидметом и с присудком
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 17:37
Прочитайте текст. виконайте завдання (0,5 б.): (1) на нашому південному морі було мало островів. (2) їх щонайбільше набереться десятків зо два вздовж північно-західного узбережжя. (3) до цих островів належав і лебединий. (4) він ішов паралельно берегу кілометрів на тридцять, але в найширшому місці мав не більше як чотири кілометри. (5) східна сторона острова поросла густими очеретами та невисокими деревами, у яких гніздилося безліч чайок, мартинів і бакланів – цих ймовірно ненажерливих риболовів, яким соколиного висілка зчинили різного лиха. (6) поблизу цих пташиних осель траплялися часто лисячі нори, що йшли глибоко під землею.1. із засобів між фразового зв’язку в ссц вжито: а) повтор слів; б) спільнокореневі слова; в) синоніми; г) сполучники; д) займенники2. у ссц речення поєднаніа) ланцюжковим зв’язкомб) паралельним зв’язкомв) ланцюжковим і паралельним.3. укажіть, між якими реченнями засобами зв’язку є вказівний займенник разом із повторюваним словом: а) 1 і 2; б) 2 і 3; в) 3 і 4; г) 4 і 5; д) 5 і 6.4. що таке ссц? а) абзац; б) група речень, поєднаних однією темою; в) група речень, поєднаних за змістом і граматично.5. переставте речення так, щоб вони становили ссц. відновлений текст перепишіть, розставляючи розділові знаки, уставляючи пропущені букви (5 б.): а то раптом одне лис…нятко тобі здається саме те найхоробріше яке колись надумало поласувати зловл…ною рибою поч….нає бігати за трьома іншими і вони моторно тікають не . руденькі з лискучою шерстю з гострими вушками вони бігають одне за одним в…селою вервечкою наввип…редки а то на землю догори лапками перев…ртаються знову схоплюються. на з…леному лузі поцяткованому білими ромашками біля самісінької синьої річки граються лис…нята. і ввижається що звірята граються в піжмурки і навіть піс…нька звідкись пр…чувається котилася торба з високого горба а в тій торбі хліб паляниця хто буде жмуриться н…відомо хто співає піс…ньку а таки пр…чувається! 6. апостроф треба писати в усіх словах у рядку (0,5 б.): а) слов…янство, спом…янути, валер…янка, св….ятечко; б) славослів…я, бур…янець, зв…язаність, бр…юллов; в) перев…язаний, безриб…я, св….ячений, паруб…яга; г) сап…янець, безправ…я, бар…єрний, з…їздити.7. спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку (0,5): а) захис…ник, корис…ливий, кіс…лявий, ціліс…ний; б) щас…ливий, наїз…ник, об лес…ливо, прихвос…ні; в) ненавис…ний, хрус…нути, хвас…ливий, пристрас…ний; г) тиж…невий, перехрес…ний, аванпост…ний, радіс…ний.8. виконайте розбір за будовою таких слів (1 б.): стишено, роз’яснити, святечко, писав.9. виконайте словотвірний розбір слів (1 б.): чудово, ковальство, премудрий, синь.10.виконайте фонетичний розбір слів (2 б.): щебінь, сутеніє.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 18:10
Скласти 5 речень про природу і розбрати їх за частиною мови. іть будь ласка.
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 23:02
Будь ласка дайте відповідь на запитання, назовить 10 прізвищ які мають прикметників у форму
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 28.04.2021 10:46
Категория
Математика, 28.04.2021 10:46
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19213143