22.05.2020 10:24, Доминатр

Виконати тест!
Правильну відповідь позначити знаком +
Сполучник
1. Визначте скільки сполучників у реченні
Пахло глиною, і крізь вікно лилося тьмяне світло; він роздивлявся навколо й дивувався, що ніколи не помічав цього раніше.
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Д 6
2. Сполучники пишуться через дефіс у рядку
А начеб(то), тож(бо), якби(то), але(ж)бо
Б тому(то), тільки(но), тим(то), отож(то)
В тоб(то), ніби(то), коли(б)то, мовби(то)
Г отож(бо), якби(ж)то, цеб(то), тому(то)
Д бо(ж), хоч(би), колй(б)то, цеб(то)
3. Усі сполучники сурядності в рядку
А щоби, котрий, також, зате
Б але, й, та, або
В де, з тим щоб, однак, чий
Г хоч, як, одначе, і
Д тому що, зате, який, ні
4. Усі сполучники підрядності в рядку
А якщо, бо, наче, та
Б який, чий, і, як
В немовби, неначе, або, аби
Г тобто, неначе, зате, як
Д коли, куди, щоб, як
5. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у рядку
А Я люблю тебе, друже, за(те), що в очах твоїх море синіє.
Б Як(би) не було ночі, то не знали б, що таке день.
В Як(би) там не було, комусь належало це перевірити...
Г Вони боролися за(те), щоб ми сьогодні жили у вільній країні.
Д Він говорить те(ж), що й інші свідки.
6. За роллю в мові сполучники поділяють на групи
А сурядності і підрядності
Б якісні і відносні
В похідні і непохідні
Г складні і складені
Д пасивні і активні
7. Сполучник підрядності вжито в реченні
А Усе іде, але не все минає.
Б То шумів зелений лист, то в вінку мінявся злотом ряст весняний.
В Гарний хлопець, та не для мене.
Г А в рум’янці така сила, що всі квіти погасила.
Д Лице рум’яне, та серце кам’яне.
8. Скільки сполучників з-поміж наведених слів
Попід, між, зате, проте, кожний, всякий, багацько, а, за, під, та, коли, може, якщо, в, щоб, коли б, у, передусім, в основному, незважаючи на, через те що, тому що.
А 3
Б 7
В 1
Г 10
Д 8
9. Твердження є правильними
А сполучники підрядності вживаються для зв’язку частин у будь-якому складному
реченні
Б сполучники сурядності поєднують слова між собою, є членами речення
В сполучники підрядності служать для зв’язку однорідних членів речення
Г сполучник – службова частина мови
Д сполучник – самостійна частина мови
10. Назвіть номери сполучників, які пишуться через дефіс
1 (отож)то; 2 (ані)ж; 3 (мов)би; 4 (коли)б; 5 (так)що; 6 (ніби)то; 7 (тим)то; 8 (тому)то;
9 (от)же; 10 (себ)то; 11 (тільки)но; 12 (якби)то; 13 (неначеб)то
А 1, 2, 7, 9, 11
Б 1, 7, 8, 11, 12
В 2, 3, 8, 11, 12
Г 5, 6, 7, 8, 12
Д 1, 7, 9, 11, 13
11. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
А Оголошено, (що)б усі прийшли вчасно.
Б (Що)б ви не думали, а я буду працювати.
В (Як)би краще виконати завдання?
Г (За)те її люблю, мою Україну убогу...
Д Не думай (про)те, що сталося.
12. Виділене слово не є сполучником і його слід писати окремо в реченні
А Людині треба, (що)б її робота залишалася після неї жити.
Б Не хочу я, (що)б знов пекла мене війна в журбі.
В (Як)би мені крила, у небо б злетіла.
Г Не знаю, (як)би склалась моя доля, коли б біля неї не стояла, мов благання,
моя зажурена мати.
Д (Як)би хліб та одежа, їв би козак лежа.
13. Усі сполучники в рядку
А зате, та, якби, якщо
Б і, або, чи, мов
В але, мовби, начеб, втім
Г чи, начебто, немовбито, проте
Д як, мов, що, ніж
14. Усі сполучники складні в рядку
А зате, якби, якщо, мовби
Б начеб, начебто, тому що, і
В немовби, немовбито, через те що, та
Г ніби, нібито, немов, мов
Д адже, отож, притому, для того щоб
15. Усі сполучники складені в рядку
А незважаючи на те що, чи... чи, так що, щоб
Б тому що, завдяки тому що, не то... не то, проте
В тому що, через те що, перед тим як, для того щоб
Г коли, як, доки, після того як
Д щоб, незважаючи на те щоб, бо, якщо
16. Усі сполучники сурядні в рядку
А а, й, та, як
Б бо, але, проте, зате
В то... то, чи то... чи то, а, але
Г або, чи, хоч, наче
Д зате, однак, і, ні... ні
17. Усі сполучники підрядні в рядкуА коли, доки, через те що, щоб
Б якщо, якби, коли б, чи
В як, наче, неначе, порте
Г ані... ані, щоб, аби, коли
Д зате, аби, щоб, хай
18. Усі сполучники протиставні в рядку
А однак, та, а, як
Б а, але, проте, зате
В або, чи, хоч, коли
Г і, та, а, але
Д поте, але, однак, ані... ані

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 02:50
Спробуй уявити себе президентом країни. щоб ти зробила б, щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? напиши про це.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 09.03.2019 18:04
Складіть твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 16:57
Номер 2прочитай текст. добери до нього заголовок. допиши прикметникипоставивши їх у відповідних від-мінках. виділи закінчення прик-метників. вночі серед неба плив місяць. небо було усипане менехтливими зірками. а ранком підіймалося сонце і руйнувало цю красу. словничок: блідий, глибокий, бездонний, ранній, яскравий.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 13:11
Випишіть спочатку безсполучникові складні речення, а потім складні речення з різними зв’язку. розставте пропущені розділові знаки. довго ще говорили обоє обмірковуючи прочитане то знову вони замовкали з приводу якоїсь думки що випадково надходила одному чи другому до голови. тихо було мертво але хо не помічав сього він сидів замислившись. простої істини не забувай людина й слово то світи космічні. стояла тиха і по-своєму хвилююча година згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк а внизу з-під кожного куща виповзав туман тому здавалось що над землею коливалися два неба. минає літо осінь вже бреде лісів багрець торкнувся вересневий і пахне чебрецем і листя де-не-де кружляючи лягає під дерева. праворуч позначаючи обрій порскають іскрами вогненні острівки то горять селища.
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 20:00
Провидминяйте чысливнык 1949
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 01:00
Скаладіть твір оповідання за картиною фотія красницького гість із запоріжжя. скористайтеся поданим лексичним матеріалом. лексичний матеріал: штани - шаровари, біла вишивана сорочка, червона свитка, широкий пояс, шабля, кобза, світле просторе й зручне вбрання, плахта, намистечко, вулик - дуплянки, солом'яний курінь, дід пасічник, городина, розмальовані миски та куманці
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 22:03
Провідміняй числівник дев'яносто шість, чотириста сімдесят п'ять і вісімсот тридцять дев'ять.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 15:42
Придумати 5 речень і зробити синтаксичний розбір
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 16.03.2019 14:00
Твір-опис на тему: "чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії? "1. вступ - відповідь на проблемне запитанняя думаю 2. основна думкапо-по-приклад3. висновок !
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 16.03.2019 20:52
Написать сочинение на тему: творчiсть т. шевченко в объективi сучастностi​
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 01:46
Виправте неправильні форми множини іменників. широкий вибір шторів, тюлей, великий асортимент фурнітури та аксесуарів. надійшли у продаж лопати, вили, граблі. на будівництво потрібні штукатури, мулярі, столярі. влада ліквідовує незаконні поселення кримських татарів. іноді причиною пошкодження електричної мережі є щурі. він з’явився як гриць із коноплів. кожна сітка апельсин важить 3 кг. після завершення своїх гастролів у києві артисти взяли тижневу відпустку
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 20:07
Скласти речення до таких схем _ . _. = --- _ = _ _ _ _ ( _ _ _ додаток, обставина,= присудок ,_ підмет, означення)
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Окружающий мир, 27.08.2019 20:20
Категория
Математика, 27.08.2019 20:20
Категория
Литература, 27.08.2019 20:20
Категория
История, 27.08.2019 20:20
Категория
История, 27.08.2019 20:20
Категория
История, 27.08.2019 20:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19213125