22.05.2020 13:12, vasxodd1

Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення: Зривалися в небо ластівки… вибрати *

1)коли вибігав у двір старий кіт.

2)і розбивали небо блискавки.

3)і різко тараном падали вниз.

4)та вимальовували в ньому арфу

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 19:52
Твір-роздум на тему чи може телебачиння замінити книжку
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 21:12
20 виконайте 24 завдання​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 13:44
Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних з використання дієприлівникових зворотів​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 10.03.2019 15:04
Напишіть невеликий твір, уводячи в текс фразеологізми "народится під щасливою зіркою", "народитися в сорочці"
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 10:37
Які складні речення практично не вживаються в розмово-побутовому мовленні?чому?
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 17:33
Від чого залежить вибір професії? сочинение по украинскому 9 класс.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 21:10
Шістдесят, двадцять п'ять, кількасот, шість, п'ятсот, одна друга, дев'ятнадцятий, чотирнадцять, двісті, сто сімдесят дев'ять, п'ятірка, тисяча п'ятнадцять, тисяча, десятка. ii. розподіліть числівники на три групи за будовою і запишіть. підкресліть і поясніть орфограму «знак м'якшення в числівниках». iii. складіть і запишіть речення з одним числівником кожної групи (на вибір)
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 22:03
Провідміняй числівник дев'яносто шість, чотириста сімдесят п'ять і вісімсот тридцять дев'ять.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 12:47
39 скласти діалог в науковому стилі на тему"проблеми в сучасному спілкуванні"
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 16.03.2019 00:46
Ть з завданням будь ласка завдання на фотці
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 17.03.2019 16:29
Скласти речення зи словами: назустрич (прийменник) назустрич(присливник) на зустрич ( именник з прийменник); услид(прийменник) услид(присливник) у слид(именник з прийменник) !
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 17.03.2019 20:15
Стаття про безссоюзные предложения
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 17.05.2019 12:00
Категория
Английский язык, 17.05.2019 10:29
Вопросов на сайте: 19072682