22.05.2020 13:13, yousei1234

1. Списати текст ,вставляючи пропущені букви та розділові знаки.

Тепло, що струмує з гнізда

Над хатою Леоніда К(каденюка) кружляє ле(и)лека. І не кружляє ...а коло за колом набирає ви(е)соту. Ніби потужні струмені теплого повітря підносят... його все ви..е. ви...е. Це те(и)пло, що струмує з гн...зда .Те(и)пло рідного дому. Це звідси ще (не)дужими крил...ми вилітав у самотн...й шлях майбутній космонавт. А лагідна нен...ка ,втерши х...стинкою сл...озу, ч...кала під яс...ном своє л...леченя на зміцнілих крилах. Струмені рідного гнізда піднімают.. .у(в)се ви...е і ви...е.І ось над т...плом землі над її блакитною ліні...ю гор...зонту здіймається (не) на крилах а на ракеті у зоряну висоту син А струмені рідного тепла супроводжують його і далі.З...мля тримається на теплі мат...ринської любові на вірності заповітам батьків на пр...тягальній силі рідного гн...зда.

2.Граматичне завдання.

а) виписати всі дієслова минулого часу.

б) розібрати іменник силі як частину мови.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 01.03.2019 17:50
Розібрати слово за будовою лісовий та безмежний
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 02.03.2019 09:30
Дописати ознаку слова м"яч, матуся, озеро
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 04.03.2019 02:40
Написати вірш з словами дрібен, зелен, повен, ладен, вірная, милая, молодая, святая
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 04.03.2019 10:50
Напишить спільнокореневі слова до слова роса.
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 06.03.2019 17:00
Где надо отреддактировать словосочетания поступити в інститут, приймати участь, працюю в якості вчителя, написати свою власну автобіографію, відношення в колективі, користуватися повагою, відношення до роботи, займатися
на курсах по вивченню іноземної мови,, при таких умовах, покласти в основу, зустрінемося в дві години.
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 03:50
5-7 речень на тему як змінюються берези навесні
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 08:50
Твір-міркування про першу вчительку
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 12:20
Якось напровесні,коли сонечко пригрівало все тепліше й тепліше, а снiжок танув усе скорiше й скорiше i водичкою cтiкав у стрiмкi продовжити текст
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 17:30
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, попід вікнами без догани без закону
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 21:10
Чи подобається тобі конвалія? склади й запиши опис цієї рослини(5-7 речень)
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 09.03.2019 00:40
Провiдмiняйте по вiдмiнказ числiвники 2400, 2410, 365 ! !
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 09.03.2019 08:50
Чи доводилося тобі бачити живих мурашок? що ти знаєш про цих комах? текст-розповідь.
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 03.02.2021 21:38
Категория
История, 03.02.2021 21:38
Категория
История, 03.02.2021 21:39
Категория
Геометрия, 03.02.2021 21:39
Категория
География, 03.02.2021 21:39
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18762031