22.05.2020 17:25, fearsomehusky

1. Знайдіть складне речення:

А) Мати з Нимидорою порались у хаті, готували вечерю.

Б) Вона – це гармонійний спів, дух злагоди і миру.

В) Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом у яблуневім цвіті.

Г) Уночі несподівано знявся північний вітер, небо скоро затяглося хмарами.

2. Між частинами складносурядного речення кома не ставиться, якщо:

А) у реченнях, які входять у складносурядне, говориться про швидку зміну

подій;

Б) друге речення містить у собі несподіваний наслідок чи різке протиставлення;

В) перед єднальним чи розділовим сполучником у складносурядному реченні є

спільний другорядний член, що стосується обох речень;

Г речення з’єднані підрядними сполучниками.

3. Тема тексту – це:

А) мета тексту, заради якої його створено; Б) те, про що йдеться в тексті, його зміст;

В) сукупність виражальних засобів; Г) стилістичні засоби.

4. Які слова допомагають уникнути повторів у тексті:

А) антоніми; Б) синоніми;

В) омоніми; Г) пароніми.

5.Укажіть рядок, у якому подано правильне визначення синтаксису.

А. Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень.

Б. Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення речень.

В. Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень та речень.

Г. Розділ науки про мову, який вивчає частини мови.

6. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою.

А. Складносурядне з єднальним 1.Вдягнеш зимове пальто, а воно

сполучником. відлига, аж капотить (Л. Тараненко).

Б. Складносурядне з розділовим 2.Прийде тепло, і під моє вікно

сполучником. повернеться пара ластівок (Л. Тараненко).

В. Складносурядне з протиставним 3.Шпаки – це імітатори веселі:

сполучником. то іволга у пісні їх дзвенить,

то хлопчик, друзів кличучи, свистить,

то соловейко розсипає трелі…(М. Рильський).

Г ускладнене речення. 4. Обабіч дороги болото давнє,

очеретом густим заросле… (Л.

Тараненко).

5. Максим сів на стілець і подумав,

що йому незабаром в армію… (Л. Тараненко).

7. Укажіть відповідність між реченням та його характеристикою.

А. Складнопідрядне з 1. Захотілося стукнути по ньому,

підрядним причини. щоб посипалися друзки (Л. Тараненко).

Б. Складнопідрядне з 2. Вдень я погоджувалася з татком,

підрядним мети. що Вадим вродливий…(Л. Тараненко)

В. Складнопідрядне з 3. Тут саме життя підіймає, бо
рано
підрядним з’ясувальним. починається трудовий день (О. Гончар).

Г. Складнопідрядне з 4. Хоч і лягла в постіль, не могла
підрядним допустовим. заснути (Л. Тараненко).
5. Вадим, звиклий до
поклоніння, не звертав ні на кого і ні на що
уваги

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 11.03.2019 22:51
Підкреслити головні слова в реченні. "ні, несе у дзьобику він пір'їнку, пригодиться діточкам на перинку. він - підмет, несе - присудок. пригодиться - це теж
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 12.03.2019 20:49
Скласти міні-твір на тему весна уже не за горами 8-10 речень. дуже терміново будь-ласка іть 50 ів
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 14:40
Твір опис про свійську тварину 10 речень
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 27.03.2019 23:50
Твір на тему : чи важко бути доброзичливою людиною?
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 29.03.2019 04:50
10 примеров фразеологизмов(на украинском)
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 01.04.2019 01:10
Складіть і запишіть речення , вживши протиставлення. близько, дорого, сумно, швидко.
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 01.04.2019 07:55
50 ! выберите правильные в через 5 мин урок, у меня нету больше ! , умоляю
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 01.04.2019 20:10
Дуже треба ''казка про чарвне зілля' кинулась вперед, простягла іть дуже треба
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 07.04.2019 12:11
Провідміняти числівники 1687 та 4898​
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 15.04.2019 18:44
Будь ласка іть написати твір „чому потрібно вивчати іноземну мову" та план до нього) 1 теза. знання іноземної мови необхідне. 2. докази по- по- по-третє 3. висновок. 15 і !
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 18.04.2019 19:37
Складіть будь ласка інтерв'ю з алою костромічовою​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 22.04.2019 18:45
50 з'ясуйте групу за значенням і відмінок займенників. утворіть від них заперечні та неозначені займенники
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 22.04.2020 10:24
Категория
Другие предметы, 22.04.2020 10:24
Категория
Математика, 22.04.2020 10:24
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13561334