22.05.2020 17:02, ainurka88akgmailcom

Займенниками є всі слова рядка *1 баллА. Ви, всякий , що, ніяк, жоденБ. Вони, мій, скільки, хто? котрийВ. Деколи, чий, наші, їхГ. Моя, скільки? абияк, тиЗайменник співвідноситься з *1 баллА. Дієсловом, іменником, прислівникомБ. Прикметником, прислівником, іменникомВ. Числівником, прийменником, прикметникомГ. Іменником, числівником, займенникомЗ’ясуйте , яким членом речення виступає виділений займенник Усяка травичка на своєму корені росте. *1 баллА. ПідметомБ. ДодаткомВ. ОзначеннямГ. ОбставиноюЗ’ясуйте скільки займенників у цьому уривку Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п’ятеро вже нас. Купляла нам гостинчика за гривеник, Топила піч і поралась гаразд. *1 баллА. 4Б. 2В. 3Г. 5Усі займенники є особовими *1 баллА. Я, мені, мене, мійБ. Твій, ти, тобою, тебеВ. Ви, ваш, вам, васГ. Мене, тобі, вам, тиПрисвійний займенник є в кожному рядку, ОКРІМ *1 баллА. взяти його зошитБ. схвалити мій проектВ. за в кіноГ. знає своє місцеРазом треба писати всі займенники рядка *1 баллА. Будь/з/ким, де/хто, ні/якийБ. Що/небудь, аби/який, хтозна/щоВ. Аби/до/кого, ні/кому, казна/якаГ. Ні/скільки, де/який, аби/чийЧерез дефіс треба писати всі займенники рядка *1 баллА. Аби/кому, ні/скільки, хтозна/когоБ. Бозна/що, будь/кого, ані/комуВ. Що/небудь, казна/чому, який/небудьГ. ні/з/чого, бозна/кому, чий/небудьНемає орфографічної помилки у словосполученні *1 баллА. залишитися ні з чимБ. де-які питанняВ. які сь незрозумілі діїГ. гніватися хтозна чомуДо одного розряду належать усі займенники в рядку *1 баллА. Ніхто, скільки, ніщо, ніскількиБ. Мій, наш, вони, вашВ. Абияка, який, скільки-небудь, чийГ. Інший, сам, всякий, весьНеозначені займенники творяться від *1 баллА. ОсобовихБ. ПрисвійнихВ. ВказівнихГ. ВідноснихЗайменники належить до одного розряду в усіх реченнях, ОКРІМ *1 баллА. Що не забуду ніколи?Б. Намалюю квіти, що ростуть у лузі.В. Хто наш народ? Яка у нього доля?Г. Та до кого ж літатиму?

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 23:40
Скласти речення з словом : по-восьме і зі словом по восьме ( там дефіз, а там нема))
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 21:12
20 виконайте 24 завдання​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 13.03.2019 08:40
Пошир речення словами, залежними від однорідних членів україна багата на степи, ліси, озера. у лісах ростуть дуби, берези, сосни і багато інших дерев.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 17:00
Яе треба поставити запитання до слова сила щоб відповідь була - без діла слабіє сила
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 14.03.2019 21:05
Контрольний переказ тексту з описом мисцевості "відважний полковник богун" 8 клас нужно іть ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 18.03.2019 19:40
Іть знайти текст з відокремленими членами речення і підрядними реченнями)
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 21.03.2019 11:22
Твір на тему "дружба" з прислівниками​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 25.03.2019 12:30
Міркування на тему як "зайці шуби"
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 31.03.2019 06:40
Синонiми до слова красивий на завтра!
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 05.04.2019 08:35
Есе на тему "етика, культура, взаємовідносини людей"​
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 07.04.2019 13:10
Носиться, як дурень із торбою у будень. синтаксичний розбірчи є дієприслівниковий зворот? ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Українська мова, 22.03.2020 01:30
1. Правильним є твердження
A Займенник - це частина мови, яка називає предмети, озна-
ки, кількість.
БУ реченні займенник може бути тільки означенням.
в Особові займенники вказують на належність предмета пер-
шій особі.
ГНеозначені займенники творимо від питальних за до гою часток.​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 10.06.2019 16:50
Категория
Алгебра, 10.06.2019 16:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13573154